Güvenlik Kanun ve Yönetmelikler

Güvenlik Kanun ve Yönetmelikler

Kanun ve Yönetmelikler

  ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN  ​

  5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK.pdf

  ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ GENELGESİ.pdf

  ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÖREV HAYVANI KULLANIMI 23 NOLU GENELGE.pdf

  680 SAYILI K.H.K’NIN UYGULANMASI HAKKINDA GENELGE.pdf

 ​​​ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLER.pdf​

kzm